Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ZMP

   W dniach 20 i 21 czerwca 2022 r. w Dolsku odbyło się w formule hybrydowej posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Związku Miast Polskich.

   W posiedzeniu Komisji stacjonarnie udział wzięła Pani Barbara Wierzbińska Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk oraz komendanci straży miejskich z następujących miast: Torunia, Zgierza, Świdnicy, Częstochowy, Wołomina, Suwałk, Wrocławia, Swarzędza, Starogardu Gdańskiego, Płońska i Ełku. Zdalnie w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kołobrzegu, Płocka i Krakowa. Biuro ZMP reprezentowała Pani Jolanta Hałas – z-ca dyr. Biura Związku oraz Pani Magdalena Misiewicz, starszy specjalista ds. organizacyjnych.

   Obrady Komisji prowadził jej przewodniczący, komendant Straży Miejskiej w Częstochowie Pan Artur Hołubiczko. Podczas posiedzenia Komisja zajęła się przygotowaniem propozycji zmian przepisów prawa dotyczących straży miejskich i gminnych oraz opracowaniem stanowiska w sprawie propozycji Ministerstwa Finansów w sprawie nowelizacji kodeksu karno-skarbowego oraz niektórych innych ustaw w zakresie rozszerzenia uprawnień straży miejskich/ gminnych do prowadzenia postępowań mandatowych dotyczących niektórych wykroczeń skarbowych.

   Innymi zagadnieniami poruszanymi podczas posiedzenia był udział miejskich wydziałów, placówek wychowawczych, instytucji, służb i straży w organizacji dzieciom i młodzieży bezpiecznych wakacji oraz organizacja i zabezpieczenie miejskich imprez masowych w okresie wakacyjnym.

   Komisja poddała analizie przebieg i wpływ pandemii koronawirusa na bezpieczeństwo i porządek publiczny w polskich miastach. 

   Podczas spotkania omówiono również przykłady pomocy niesionej przez polskie miasta walczącej Ukrainie i uchodźcom ukraińskim przebywającym w Polsce. 

   W Związku działa 21 komisji problemowych, do zadań stałych komisji należy opracowywanie projektów stanowisk Związku, wymiana doświadczeń w zarządzaniu miastami, podejmowanie spraw i problemów z zakresu działania komisji.