Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dolsk na lata 2023-2032”

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dolsk na lata 2023-2032”
 1. Na podstawie Zarządzenia nr 49/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z 20 czerwca 2022 r. w dniach 20.06.2022 r. – 25.07.2022 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne celem zebrania opinii, uwag i propozycji mieszkańców Miasta i Gminy Dolsk, sąsiednich gmin i ich związków oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych. 
 2. Przedmiotem konsultacji był projekt „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2023-2032”.
 3. Projekt dokumentu zamieszono na stronie internetowej (www.dolsk.pl) Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.
 4. Wszystkie opinie, uwagi oraz propozycje zmian należało zgłosić pisemnie według załączonego do ogłoszenia o konsultacjach Formularza Konsultacyjnego na: adres poczty elektronicznej umig@dolsk.pl, osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk lub przesłać do Urzędu za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk.
 5. W sali widowiskowej w Dolsku 14 lipca 2022 roku o godzinie 16:00 odbyło się spotkanie otwarte, umożliwiające omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Strategii. 
 6. W związku z powyższym zgłoszono jedną propozycję zmian do projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2023-2032”:
  • Uwzględnienie w Strategii (dodanie zapisów) dotyczących możliwości budowy i rozwoju instalacji farm wiatrowych na terenie gminy Dolsk w związku z nowelizacją ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
   Uwagę uwzględniono w Strategii.