Uroczystość nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Uroczystość nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie

   22 września 2022 roku Pani Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Barbara Wierzbińska, spotkała się z Jubilatami, świętującymi w tym roku 50. i 60. rocznicę pożycia małżeńskiego.

   Witając przybyłych na uroczystość gości, Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk Mirella Godawa złożyła wszystkim Jubilatom wyrazy szacunku i gratulacje doczekania tej pięknej rocznicy. W spotkaniu uczestniczyła także Kinga Przykłota – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dolsku.

W uroczystości udział wzięli:

 • Państwo Irena i Leon Brylewscy 
 • Państwo Maria i Henryk Jurga 
 • Państwo Regina i Edward Kasprzak 
 • Państwo Krystyna i Zbigniew Mańczak 
 • Państwo Irena i Lechosław Marciniak 
 • Państwo Urszula i Kazimierz Siejek 
 • Państwo Eugenia i Kazimierz Skolarczyk 
 • Państwo Irena i Kazimierz Stamierowscy 
 • Państwo Janina i Zdzisław Wojciechowscy 
 • Państwo Teresa i Józef Wysoccy 

oraz

 • Państwo Krystyna i Marian Bartkowiak, którzy w roku 2022 obchodzą 60. rocznicę pożycia małżeńskiego

   Pani Burmistrz odznaczyła Jubilatów medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadanymi przez Prezydenta RP oraz życzyła dalszych, długich i pogodnych lat wspólnego życia, w jak najlepszym zdrowiu oraz spełnienia jeszcze tych zamierzeń, które dotąd nie zostały zrealizowane. Pary małżeńskie otrzymały także przygotowane z tej okazji listy gratulacyjne, bukiety róż oraz okolicznościowe upominki.

   Niespodzianką dla Jubilatów, która wzbogaciła uroczystość jubileuszu pożycia małżeńskiego był występ artystyczny, specjalnie przygotowany na tę okazję, przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie.