Wsie gminne

Brześnica
Brześnica

Niewielka wieś położona w strefie wzniesień morenowych, na wysokim brzegu nad Kanałem Obry, 7 km na południowy wschód od Dolska. Nazwa miejscowości najprawdopodobniej pochodzi od słowa...

Błażejewo
Błażejewo

Wieś położona w ładnej pagórkowatej okolicy, 6 km na wschód od Dolska. Wzmiankowana w 1391 r. jako własność Dziersława z Błożejewa. W pierwszej połowie XV w. wieś należała...

Drzonek
Drzonek

Duża wieś leżąca 5 km na północ od Dolska, przy drodze do Śremu, na wysokim brzegu Jeziora Grzymisławskiego. Atrakcyjne położenie nad jeziorem przyciąga licznych turystów...

Gajewo
Gajewo

Wieś położona 6 km na południowy wschód od Dolska przy drodze wojewódzkiej nr 437 z Dolska do Borku Wielkopolskiego. Obok miejscowości znajduje się skrzyżowanie z drogą powiatową...

Gawrony
Gawrony

Wieś położona 2 km na północ od Dolska, niedaleko drogi wojewódzkiej nr 434. Dawna nazwa wsi Kothovo (XV w.) i Lozowo (XVIII w.). Miejscowość wzmiankowana w 1365...

Kotowo
Kotowo

Wieś położona 2 km na północ od Dolska, niedaleko drogi wojewódzkiej nr 434. Dawna nazwa wsi Kothovo (XV w.) i Lozowo (XVIII w.). Miejscowość wzmiankowana w 1365...