Wsie gminne

Brześnica
Brześnica

Niewielka wieś położona w strefie wzniesień morenowych, na wysokim brzegu nad Kanałem Obry, 7 km na południowy wschód od Dolska. Nazwa miejscowości najprawdopodobniej pochodzi od słowa „brzost” oznaczającego brzozę. Pierwszy zapis w 1398 r., według którego miejscowość należała do Wojciecha z Brześnicy, asesora w Kościanie. Ostatnimi właścicielami majątku od połowy XIX w. byli Żółtowscy....

Błażejewo
Błażejewo

Wieś położona w ładnej pagórkowatej okolicy, 6 km na wschód od Dolska. Wzmiankowana w 1391 r. jako własność Dziersława z Błożejewa. W pierwszej połowie XV w. wieś należała do rodziny Błażejewskich, następnie do Jana z Chojna, którego dziedzice – Andrzej i Piotr używali nazwiska Błażejewscy. W 1673 r. wieś odkupił wielkopolski szlachcic Adam Konarzewski za...

Drzonek
Drzonek

Duża wieś leżąca 5 km na północ od Dolska, przy drodze do Śremu, na wysokim brzegu Jeziora Grzymisławskiego. Atrakcyjne położenie nad jeziorem przyciąga licznych turystów i wędkarzy. Stara wieś od najdawniejszych czasów należała do dóbr królewskich, notowana już w 1279 r., jako centrum opola, ważnej jednostki administracyjnej państwa. Lokacja wsi na prawie średzkim...

Gajewo
Gajewo

Wieś położona 6 km na południowy wschód od Dolska przy drodze wojewódzkiej nr 437 z Dolska do Borku Wielkopolskiego. Obok miejscowości znajduje się skrzyżowanie z drogą powiatową do Mszczyczyna. Gajewo wchodzi w skład sołectwa Mszczyczyna. W źródłach z 1475 r. Gajewo występuje jako Kanino, a w 1493 jako Gayewo. Wieś od XV w. była folwarkiem wchodzącym w skład majątku...

Gawrony
Gawrony

Wieś położona 2 km na północ od Dolska, niedaleko drogi wojewódzkiej nr 434. Dawna nazwa wsi Kothovo (XV w.) i Lozowo (XVIII w.). Miejscowość wzmiankowana w 1365 r. Była własnością szlachecką: Jana, Pawła i Piotra, którzy za 50 grzywien zostawili swe dobra biskupowi poznańskiemu. W 1564 r. Kotowo wymieniono w opisie dolskiego klucza dóbr...

Kotowo
Kotowo

Wieś położona 2 km na północ od Dolska, niedaleko drogi wojewódzkiej nr 434. Dawna nazwa wsi Kothovo (XV w.) i Lozowo (XVIII w.). Miejscowość wzmiankowana w 1365 r. Była własnością szlachecką: Jana, Pawła i Piotra, którzy za 50 grzywien zostawili swe dobra biskupowi poznańskiemu. W 1564 r. Kotowo wymieniono w opisie dolskiego klucza dóbr...