Ukraina

Film instruktażowy dla obywateli Ukrainy
Film instruktażowy dla obywateli Ukrainy
22 marca 2022

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce film instruktażowy dotyczący procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski. Przygotowany materiał ma stanowić...

PESEL dla uchodźców z Ukrainy
PESEL dla uchodźców z Ukrainy
17 marca 2022

Od środy 16 marca 2022 r. obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) może zostać nadany numer PESEL. Numer PESEL...

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
17 marca 2022

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Na podstawie przedmiotowego wniosku osoby udzielające gościny uchodźcom mogą ubiegać się o refundację kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Rozporządzenie weszło...

Wsparcie dla Ukrainy - ulotki informacyjne dla uchodźców
Wsparcie dla Ukrainy - ulotki informacyjne dla uchodźców
14 marca 2022

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji...

Wsparcie dla Ukrainy
Wsparcie dla Ukrainy
03 marca 2022

Szanowni Państwo! Na dzień 3 marca 2022 roku, na teren Gminy Dolsk nie dotarli żadni uchodźcy z Ukrainy. Niemniej jednak czynimy przygotowania do tego, aby w takiej sytuacji móc szybko i skutecznie zadziałać. Na chwilę obecną mamy deklaracje prywatnych osób, które gotowe są przyjąć pod swój dach uciekających...