Wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Dolsk w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 3 lipca 2022 r.

Wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Dolsk w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 3 lipca 2022 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 193/2022 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Dolsk
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 28 kwietnia 2022 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłoszeń kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku, zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej w Dolsku, zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców oraz miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy w Dolsku
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (wzór)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 4 maja 2022 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy w Dolsku
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 9 maja 2022 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Dolsk zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r.
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 19 maja 2022 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu tej komisji
 • POSTANOWIENIE NR 29/2022 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku
 • POSTANOWIENIE NR 30/2022 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Dolsk zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r.
 • Gminna Komisja Wyborcza w Dolsku informuje o terminach dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Dolsk
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 1 czerwca 2022 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Dolsk w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r.
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 3 czerwca 2022 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu tej komisji
 • OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku z dnia 8 czerwca 2022 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Dolsk zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r. 
 • POSTANOWIENIE NR 32/2022 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Dolsk
 • POSTANOWIENIE NR 33/2022 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Dolsk zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r.
 • OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku z dnia 13 czerwca 2022 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Dolsk zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r.
 • Gminna Komisja Wyborcza w Dolsku informuje o terminach dyżurów w dniach 2 i 3 lipca 2022 roku
 • POSTANOWIENIE NR 39/2022 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Dolsk
 • Uchwała Nr 7/2022 Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku z dnia 2 lipca 2022 roku w sprawie skreślenia nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnego oraz unieważnienia rejestracji listy w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Dolsk zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r.
 • Uchwała Nr 8/2022 Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku z dnia 2 lipca 2022 r. w sprawie nie przeprowadzania głosowania w okręgu wyborczym nr 7 w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Dolsk zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r.
 • PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miasta i Gminy Dolsk sporządzony dnia 3 lipca 2022 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Dolsku
 • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 4 lipca 2022 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Dolsk przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2022 r.

 

Ostatnia aktualizacja:
6 lipca 2022 r.

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 193/2022 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Dolsk 1.56M Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 28 kwietnia 2022 r. 207.43K Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (wzór) 42.50K Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 4 maja 2022 roku 53.36K Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 9 maja 2022 r. o komitetach wyborczych 106.40K Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 19 maja 2022 r. 191.10K Postanowienie Nr 29/2022 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku 213.73K Postanowienie Nr 30/2022 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku w wyborach uzupełniających do Rady Miasta 205.31K Gminna Komisja Wyborcza w Dolsku informuje o terminach dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnego 43.45K Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 1 czerwca 2022 roku 180.60K Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 3 czerwca 2022 r 191.64K Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku z dnia 8 czerwca 2022 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych 40.33K Postanowienie Nr 32/2022 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Dolsk 108.41K Postanowienie Nr 33/2022 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej 120.66K Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku z dnia 13 czerwca 2022 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 54.54K Gminna Komisja Wyborcza w Dolsku informuje o terminach dyżurów w dniach 2 i 3 lipca 2022 roku 45.46K Postanowienie Nr 39/2022 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Dolsk 191.35K Uchwała Nr 7/2022 Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku z dnia 2 lipca 2022 roku w sprawie skreślenia nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnego oraz unieważnienia rejestracji listy 902.73K Uchwała Nr 8/2022 Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku z dnia 2 lipca 2022 r. w sprawie nie przeprowadzania głosowania w okręgu wyborczym nr 7 840.52K PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miasta i Gminy Dolsk sporządzony dnia 3 lipca 2022 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Dolsku 1.03M OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 4 lipca 2022 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Dolsk przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2022 r. 1.40M