Wymeldowanie z pobytu czasowego

I Wymagane dokumenty

1. Wypełniony i podpisany odpowiedni formularz.

2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; 

II Opłaty

Nie pobiera się. 

III Termin załatwienia sprawy

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego. 

IV Tryb odwoławczy

Brak.

V Uwagi

Wymeldowania można również dokonać przez Internet – strona gov.pl.  Konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu (jeśli jesteś obywatelem polskim). Pozwalają one potwierdzić tożsamość. 

Pliki do pobrania