XIII Zebranie Ogólne Samorządu Mieszkańców Dolska

XIII Zebranie Ogólne Samorządu Mieszkańców Dolska

   Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1 Statutu Samorządu Mieszkańców Dolska - Przewodniczący Pan Piotr Bugała zwołuje Zebranie Ogólne Samorządu Mieszkańców Dolska, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 18:30 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zebrania Ogólnego Samorządu Mieszkańców Dolska.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Wybór Przewodniczącego obrad.
  5. Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej.
  6. Sprawozdanie Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Dolska z działalności Samorządu za rok 2021.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Dolska z działalności Samorządu w 2021 roku za okres zrealizowany.
  8. Przedstawienie realizacji programu działania i aktualnego wydatkowania przyznanych Samorządowi Mieszkańców Dolska środków finansowych na 2022 rok.
  9. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy