Zaproszenie na XLVII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

Zaproszenie na XLVII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

   Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XLVII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 września 2022 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok,
  2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

   Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link: https://esesja.pl/199448.