Zmiany w wykorzystaniu limitu węgla w zakupie preferencyjnym

Zmiany w wykorzystaniu limitu węgla w zakupie preferencyjnym

   Informujemy, że z dniem 3 grudnia 2022 r. na mocy rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. poz. 2493) nastąpiła zmiana w zakresie możliwości wykorzystania limitu węgla przypadającego na jedno gospodarstwo domowe.

   Według stanu prawnego na chwilę obecną, ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego kształtuje się następująco: 

  • do dnia 31 grudnia 2022 r. - nie więcej niż 1500 kg,
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. - nie więcej niż 1500 kg.

   Jeżeli jednak do dnia 31 grudnia 2022 r. mieszkaniec nie dokona zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego albo zakupi w ilości mniejszej niż 1500 kg, to  przysługujący mu limit zakupowy – w całości lub odpowiednio w części -przechodzi na rok 2023.

   Sprzedażą preferencyjnego paliwa stałego dla mieszkańców gminy Dolsk będzie zajmowało się przedsiębiorstwo:

PPHU „ROL-ZBYT” Ewa Wawrzyniak
ul. Krupczyn 10
63-140 Dolsk

UWAGA!!!
Punkt obecnie oczekuje dostaw węgla,
o rozpoczęciu sprzedaży poinformujemy w oddzielnym komunikacie.