Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 listopada 2023 r. o uzyskaniu lokalu do wynajęcia

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 listopada 2023 r. o uzyskaniu lokalu do wynajęcia

   Podaje się do publicznej wiadomości informację o uzyskaniu lokalu do wynajęcia: lokal mieszkalny nr 7 położony jest w miejscowości Dolsk przy ul. Kościańskiej 28 i składa się z: kuchni, pokoju z balkonem, łazienki, skrytki i korytarza. Do mieszkania należy też odrębne pomieszczenie gospodarcze.

   Łączna powierzchnia lokalu 39,77 m2.

   Wnioski o przydział mieszkania można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk lub przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk, w terminie do dnia 18 grudnia 2023 r.

   Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarczym Urzędu Miasta i Gminy Dolsk (pokój nr 17) oraz pod nr tel. 61 28 25 001 wew. 43.

Pliki do pobrania