Informacje dotyczące obwodnicy Dolska

Informacje dotyczące obwodnicy Dolska

   Istniejące układy komunikacyjne wobec stale rosnącego natężenia ruchu drogowego stanowią rozwiązania nieprzystające do wymagań kierowców. Zatłoczone drogi wpływają niekorzystnie na warunki życia mieszkańców terenów położonych w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Problemy te są od dłuższego już czasu udziałem dolszczan.

   Od szeregu lat podejmowane są starania mające na celu wdrożenie rozwiązania zapewniającego poprawę zarówno warunków podróżowania, jak i zamieszkania na terenie Dolska. Efektem zabiegów ma być budowa obwodnicy miasteczka. Przedstawiamy propozycję przebiegu obwodnicy, która wyeliminuje istniejące obecnie uciążliwości a także wpłynie korzystnie na rozwój Dolska poprzez m. in. wytyczenie nowych terenów pod aktywizację gospodarczą wzdłuż nowego ciągu komunikacyjnego i na terenach sąsiednich.

   Poniżej będą publikowane na bieżąco materiały dokumentujące starania samorządu o budowę obwodnicy, poczynając od roku 2014.

   Dokumenty obrazujące zabiegi czynione w tej sprawie wcześniej, zgromadzone są w urzędzie w formie papierowej. W latach 2010-2014, kiedy to samorząd województwa realizował kosztowną inwestycję obejmującą przebudowę drogi 434, na odcinku od granicy Śremu do Rawicza i w 2016 r. przebudowę przepustu drogowego na kanale dolskim, budowa obwodnicy Dolska nie była przez tego inwestora w ogóle rozważana.

 

Ostatnia aktualizacja:
21 marca 2023 r.

Pliki do pobrania

Projekt koncepcyjny budowy obwodnicy Dolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (przebieg obwodnicy)