Zmarł Henryk Paziewski - wieloletni sołtys wsi Kotowo

„Człowiek żyje tak długo, jak żyje nasza pamięć o Nim’’

 

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci ś.p. Henryka Paziewskiego – wieloletniego sołtysa wsi Kotowo.

Odszedł wielki społecznik, człowiek ogromnej pogody ducha, życzliwy każdemu,
który przez wiele lat z oddaniem poświęcał się sprawom mieszkańców Kotowa.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

 

Przewodniczący                                                                    Burmistrz
Rady Miasta i Gminy Dolsk                                                      Miasta i Gminy Dolsk
            wraz z Radnymi Rady Miasta i Gminy Dolsk             wraz z Pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Dolsk