Międzynarodowy Dzień Ziemi

Międzynarodowy Dzień Ziemi

   Dnia 22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji, w dniach 22-27 kwietnia liczni mieszkańcy naszej Gminy, a także uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli, przyłączyli się do Akcji Sprzątania Świata zorganizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Dolsk.

   Celem przeprowadzanej akcji było zwiększania świadomości wpływu jaki wywieramy na przyrodę i efektów niszczenia środowiska naturalnego oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska, poczynając od kształtowania świadomości proekologicznej wśród mieszkańców naszej Gminy. W tegorocznej akcji brało udział łącznie około 999 osób w tym:

  • 278 uczniów szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku
  • 106 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie 
  • 62 przedszkolaków z Przedszkola w Wieszczyczynie 
  • 167 przedszkolaków Zespołu Przedszkoli w Dolsku w którego skład wchodzą przedszkola w Mszczyczynie, Ostrowiecznie, Międzychodzie oraz Małachowie

   Do prowadzonej Akcji równie chętnie przyłączyło się 320 mieszkańców 14 sołectw z terenu Gminy Dolsk w tym: Sołectwo Błażejewo, Sołectwo Drzonek, Sołectwo Kotowo, Sołectwo Lubiatowo, Sołectwo Lubiatówko, Sołectwo Małachowo, Sołectwo Masłowo, Sołectwo Mełpin, Sołectwo Międzychód, Sołectwo Ostrowieczno, Sołectwo Pokrzywnica, Sołectwo Rusocin, Sołectwo Wieszczyczyn oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Lubiatówki”, Koło Gospodyń Wiejskich „Masłowianki” i Koło Gospodyń Wiejskich Wieszczyczyn.

   Teren wokół jeziora Dolskiego Wielkiego natomiast został posprzątany przez członków PZW Koło nr 5 w Dolsku.

   W ramach kampanii dzieci z Placówek Oświatowych wraz z nauczycielami uczestniczyli w zajęciach ekologicznych, konkursach o tematyce ekologicznej, pogadankach i zabawach dot. tematu przeprowadzonej akcji. Przedszkolaki natomiast pogłębiły swoja wiedzę dot. recyklingu jak i segregowania odpadów tj. umieszczania różnego rodzaju frakcji odpadów w pojemnikach o odpowiednim kolorze.

   Zaangażowanie ze strony dzieci jak i mieszkańców było ogromne, a w ramach Akcji wysprzątano znaczną cześć naszej Gminy dzięki czemu udało się uzbierać 301 worków z odpadami o wadze około 3 ton.

   Serdecznie dziękujemy uczniom szkół, wychowankom przedszkoli, nauczycielom oraz mieszkańcom, którzy wzięli udział w tegorocznej akcji proekologicznej i tym samym przyczynili się do poprawy stanu środowiska naszej Gminy.

   Pamiętajmy jednak, aby „Sprzątać Świat” nie tylko podczas corocznej akcji, ale codziennie, bo tylko w taki sposób przyczynimy się do poprawy otaczającego nas środowiska.