14-06-2012 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Wręczenie Odznaki „Za zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk”.

6.      Przedstawienie sprawozdań z działalności za rok 2011 przez:

a)     Miejsko Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b)     Zarząd Miejsko Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dotyczących:

a)     przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego Statutu Związku,

b)     uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad lokali użytkowych i terenów stanowiących mienie komunalne,

c)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok,

d)     zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2020,

e)     przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk.

8.      Interpelacje i wnioski radnych.

9.      Wolne głosy i wnioski.

10.  Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.