06-11-2012 r. Wersja do wydruku  

INFORMACJA

 

 

 

 

 

INFORMACJA

ze spotkania w dniu 6.11.2012r.

 

w sprawie: przebudowy drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku Księginki-Małachowo

 

 

W dniu 6 listopada 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk w obecności Burmistrza i pracowników UMiG, radnych MiG oraz przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy odbyło się kolejne spotkanie w sprawie omówienia postępu realizowanych prac w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 434 w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od końca obwodnicy miasta Śrem do skrzyżowania z drogą krajową nr 36”.

 

Przedstawiciele Wykonawcy poinformowali, że realizowany jest zakres robót budowlanych w celu zabezpieczenia przejezdności jezdni w okresie zimowym głównie w miejscowościach Księginki - Małachowo w zakresie:

1)     budowy chodnika w miejscowości Księginki na długości istniejącego krawężnika w kierunku Dolska i dodatkowo od bieżącego dnia będą realizowane prace w zakresie budowy krawężnika na wysokości gospodarstwa rolnego p. Waldemara Wrotyńskiego wraz z brakującym oświetleniem drogowym;

2)     włazy kanalizacji deszczowej w miejscowości Małachowo (lewa strona) zostaną obniżone do istniejącej niwelety nawierzchni drogi;

3)     ułożenia warstwy wiążącej betonu asfaltowego w miejscowościach Księginki-Małachowo na długości istniejącego krawężnika (prawa strona) rozpocznie się z chwilą dostarczenia kruszywa z kopalni jednak nie wcześniej niż w kolejnym tygodniu.

 

Przedstawiciel Inwestora poinformował, że przed okresem zimowym zostaną również oznakowane wyspy i szykany na przedmiotowej drodze zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania drogowego oraz wymalowane oznakowanie poziome na istniejącej nawierzchni.

 

Ze strony lokalnych samorządowców niepokój budzi fakt, że prace związane z realizacją w/w robót prowadzone są bardzo wolno gdzie w perspektywie zbliżającej się zimy może mieć to negatywne skutki.

 

Dla oglądu realizowanych robót kolejne spotkanie zaplanowano na 19 listopada br.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.