14-09-2006 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXXIX Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 20 września 2006 roku o godz. 1100 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3.      Przyjęcie protokołu XXXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     wygaśnięcia mandatu radnego,

b)     emisji obligacji komunalnych,

c)     zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy na 2006 rok,

d)     przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

e)     upoważnienia kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym,

f)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dolsku dla obszaru działek o nr ewid. 1054/2 i 1052,

g)     przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolsk obejmującego działki nr ewid. 99 i 100 obrębu wsi Lipówka,

h)     zmieniającą uchwałę w sprawie komunalnych lokali mieszkalnych.

6.      Interplacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Eugeniusz Mądry


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.