19-08-2013 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXXVI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXVI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2013 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z działalności międzysesyjnej.

5.      Wręczenie Odznaki Pamiątkowej „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk”.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Trąbinek,

b)     zbycia nieruchomości położonej w Dolsku w drodze bezprzetargowej,

c)     zbycia nieruchomości położonej w Mełpinie w drodze bezprzetargowej,

d)     nabycia nieruchomości położonej w Dolsku ul. Krupczyn,

e)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk,

f)       zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok,

g)     udzielenia pomocy finansowej powiatowi śremskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji przebudowy nawierzchni drogi powiatowej, chodników i odwodnienia na działkach o numerach ewidencyjnych: 465, 469, 797/5, 819, 821/1, 821/2, 845/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Dolsk, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie,

h)     udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy rzeczowej przeznaczonej na utwardzenie zatoczki autobusowej oraz pobocza przy drodze powiatowej nr 4091P w Brześnicy.

7.      Interpelacje i wnioski radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.