16-12-2013 r. Wersja do wydruku  

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta i gminy Dolsk

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK

 

ogłasza, że wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert. O wyborze zdecydowało większe doświadczenie podmiotu w realizacji zadania.

 

Wybrana oferta to:

 

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki

w Poznaniu

świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

przewidywana kwota na realizację zadania w 2014 r. wynosi 90000,00 zł.

 

 

Ogłoszenie zamieszcza się:

1.      na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dolsk

2.      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk

3.      na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.