24-01-2014 r. Wersja do wydruku  

UWAGA !!!

 

 

 

 

 

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI,

ZARZĄDCY I ICH UŻYTKOWNICY

 

PRZYPOMINA SIĘ

 

o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

 

 

 

Z uchwały nr XXX/201/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dolsk wynikają obowiązki:

1)     Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż należącej do niego nieruchomości.

2)     Uprzątnięte z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości błoto, śnieg i lód, należy gromadzić na skraju chodnika, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu pieszych oraz istniejącej zieleni.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.