04-02-2014 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XLII Sesję

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XLII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 12 lutego 2014 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Ślubowanie radnego.

5.      Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z działalności międzysesyjnej.

6.      Przedstawienie sprawozdań z działalności w roku 2013:

a)     Komisji Rewizyjnej,

b)     Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

c)     Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych,

d)     Komisji Ochrony Środowiska,

e)     Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk,

f)       Miejsko- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku,

g)     sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     zmiany w składzie osobowym Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych,

b)     zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk,

c)     wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

8.      Interpelacje i wnioski.

9.      Wolne głosy i wnioski.

10.  Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Jan Rzepczyński


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.