12-02-2014 r. Wersja do wydruku  

Ostrzeżenie przed firmami oferującymi wpis do rejestru przedsiębiorców za opłatą

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk przypomina, że wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie podlega żadnym opłatom!

 

Każda osoba zakładająca konto w systemie CEIDG otrzymuje komunikat o tym, że wpis do rejestru jest bezpłatny. Ponadto komunikat ten znajduje się na papierowym formularzu CEIDG-1 oraz w instrukcji jego wypełniania.

 

Na rynku mnożą się kolejne „firmy prowadzące rejestry”, które wykorzystując fakt, że rejestracja w CEIDG jest jawna kierują do przedsiębiorców korespondencję z wezwaniem do zapłaty, której treść może wprowadzić w błąd.

 

Pisma te , zawierające często wypełniony druk przelewu opłaty na rachunek oferenta, posiadają szatę graficzną wzorowaną na oficjalnych pismach urzędowych. Nazwy firm i powoływanych rejestrów są łudząco podobne do nazw właściwych organów zajmujących się rejestracją działalności gospodarczej. Także treść tych pism jest tak skonstruowana, aby podatnicy byli przekonani, że dokonanie opłaty jest wymogiem ustawowym. (Przekazanie takim firmom ewentualnych opłat jest dobrowolną decyzją przedsiębiorcy).


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.