08-12-2015 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XIV Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XIV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015 roku o godz. 1100 w sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)     określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2016 roku,

b)     nabycia nieruchomości położonych w Księginkach i w Małachowie,

c)     zasad korzystania ze świetlic wiejskich prowadzonych przez gminę Dolsk,

d)     planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok,

e)     planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych na 2016 rok,

f)       planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2016 rok,

g)     planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2016 rok,

h)     zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 rok,

i)        zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2015-2024,

j)       uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk na 2016 rok,

k)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2016-2024.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

  9 grudnia 2015 r.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.