28-10-2007 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XVI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XVI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 29 października 2007 roku o godz. 1400 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.      Analiza oświadczeń majątkowych.

5.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania,

b)     wyboru ławników sądowych,

c)     zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2007,

d)     ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dolsk,

e)     ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.

6.      Opinia Rady Miasta i Gminy Dolsk do wniosków w sprawie obiektów rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania w roku 2008.

7.      Interpelacje i wnioski radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.