29-03-2006 r. Wersja do wydruku  

Sesja absolutoryjna

 

 

 

 

 

 

Rada Miasta i Gminy Dolsk na sesji w dniu 29 marca 2006 r. dokonała oceny wykonania budżetu miasta i gminy w roku 2005.

 

 

 

 

 

Przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie, wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowiły w ocenie radnych podstawę do jednogłośnego podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

 

 

 

 

 

Rada zdecydowała także o:

-         zmianie budżetu na rok bieżący,

-         przeznaczeniu części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pt. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku – V etap” – łącznie 115.350 złotych,

-         sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynku w Nowieczku nr 32 wraz z udziałem w gruncie stanowiącym działkę nr 37,

-         określeniu szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Dolsk z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa, udzielenia ulg w spłacaniu tych należności oraz określenia organu, do tego uprawnionego,

-         przyjęciu zmian w statucie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

 

 

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.