27-01-2010 r. Wersja do wydruku  

Zadania samorządu gminy Dolsk - zrealizowane w roku 2009 i planowane na rok 2010

 

 

 

 

 

 

Rok 2009 zapisał się zapewne w pamięci mieszkańców w sposób szczególny za przyczyną szeregu imprez zorganizowanych dla uczczenia 650. rocznicy nadania Dolskowi praw miejskich. Wystarczy wymienić chociażby sylwester inaugurujący obchody jubileuszowe, wieczornicę przygotowaną przez uczniów gimnazjum, uroczystą sesję z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym, Dni Ziemi Dolskiej – Wianki 2009 z piękną paradą uliczną, czy uroczystą mszę w intencji mieszkańców sprawowaną przez Metropolitę Poznańskiego.

 

Miarą powszechnie stosowaną od lat przy dokonywaniu podsumowań i ocenianiu działalności samorządów stała się jednak ilość i wielkość zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

 

Tych w minionym roku było niemało. Przypomnijmy zatem dokonania najważniejsze:

-         wspólnym staraniem samorządu gminnego i powiatowego wybudowana została droga Drzonek – Wieszczyczyn, o statusie drogi powiatowej - zadanie zrealizowano ze środków budżetu Gminy Dolsk, Powiatu Śremskiego oraz środków rządowych pozyskanych w ramach programu przebudowy dróg lokalnych,

-         wybudowano zbiornik retencyjny wody uzdatnionej w Wieszczyczynie,

-         wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wymieniono stolarkę okienną w budynku przedszkola w Wieszczyczynie,

-         wybudowano wielofunkcyjne boisko „Orlik 2012”,

-         przebudowano ciąg ulic Szkolnej i Śremskie Przedmieście (ostateczne zakończenie robót polegające na ułożeniu drugiej warstwy asfaltu nastąpi w 2010 roku),

-         wykonano I etap rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Pokrzywnicy (zadanie wieloletnie etap drugi zaplanowano na rok 2010),

-         wyremontowano salę widowiskową oraz pomieszczenia urzędu miasta i gminy,

-         rozpoczęto prace w zakresie przebudowy i modernizacji świetlic wiejskich w Rusocinie, Międzychodzie i Wieszczyczynie; finansowanie odbywa się przy zaangażowaniu środków pomocowych pozyskanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – zadanie zaplanowano na przełom roku 2009 i 2010.

-         wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Śremie realizowano program pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest” (przy zaangażowaniu powiatowego i gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej),

-         wybudowano uzupełniające odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Jaskółki,

-         kontynuowano program dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej,

-         remont budynku przedszkola w Dolsku.

 

Warto dodać, że wielkość pozyskanych kwot z funduszy europejskich zdecydowała o zajęciu przez gminę Dolsk 13 pozycji wśród 230 gmin wielkopolski w rankingu Gazety Prawnej.

 

 

Na rok 2010, samorząd dolski postawił przed sobą sporo zadań inwestycyjnych, które uszeregowane według wielkości planowanych kosztów ich realizacji przedstawiają się następująco:

-         budowa kanalizacji sanitarnej w Drzonku i Wieszczyczynie – wartość inwestycji szacowana na ponad 9 mln złotych - sfinansowana zostanie ze środków pomocowych pozyskanych w kwocie 4 mln złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu gminy w roku 2010 i 2011,

-         budowa drogi gminnej – ul. Brzozowa i Szkolna w Dolsku - finansowanie z budżetu gminy w roku 2010 i 2011,

-         kontynuacja przebudowy i remontu świetlic wiejskich w miejscowościach Międzychód, Rusocin i Wieszczyczyn (inwestycja realizowana ze środków pomocowych pozyskanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 402.191,00 zl,

-         budowa dróg dojazdowych do pół w miejscowościach: Mełpin, Pokrzywnica, Małachowo i Dolsk (cz. ul. Śremskie Przedmieście,

-         przebudowa rynku w Dolsku – inwestycja planowana na lata 2010-2011,

-         poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku – inwestycja planowana na lata 2010-2011,

-         budowa ciągu pieszego na Osiedlu Jaskółki w Dolsku,

-         budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku – inwestycja wieloletnia, planowana na lata 2010 – 2012,

-         modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Masłowie,

-         kapitalny remont budynku mieszkalnego w Nowieczku,

-         wodociągowanie wsi Lipówka – zadanie na rok 2010 i 2011,

-         zakup samochodu asenizacyjnego,

-         modernizacja oświetlenia ulicznego,

-         dofinansowanie budowy drogi w Studziannie.

 

Niezbędne jest poczynienie uwagi, że wykonanie zadania w zakresie poprawy infrastruktury turystycznej w Dolsku uwarunkowane jest pozyskaniem środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, o które ubiega się gmina.

 

 

 

LLŻ


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.