GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie ze sołtysami z gminy Dolsk


Spotkanie ze sołtysami z gminy Dolsk

 

 

 

 

 

 

Dnia 18 września 2006 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Dolska ze sołtysami z gminy Dolsk.

 

Na spotkaniu omówiono procedury dotyczące uzyskiwania pomocy finansowej (500 lub 1000 zł) po wystąpieniu klęski suszy w czerwcu i lipcu 2006 r. Sołtysi otrzymali wnioski, które przekażą zainteresowanym rolnikom.

 

Na spotkaniu wszyscy sołtysi gminy Dolsk otrzymali telefony komórkowe, które w znakomity sposób ułatwią i usprawnią kontakt między sołtysami i gminą. Sołtysi podpisali umowę na korzystanie z tych telefonów, z której wynika, że wyznaczono limit wydatków na ten cel oraz, że aparat telefoniczny przypisany jest do sprawowanej funkcji sołtysa – czyli podlega rozliczeniu i ewentualnemu zwrotowi po zaprzestaniu pełnienia funkcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 21-09-2006 r.