GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XXXVII Sesję


Zaproszenie na XXXVII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXVII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 25 września 2013 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z działalności międzysesyjnej.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     zmiana budżetu miasta i gminy na rok 2013 rok,

b)     nabycia nieruchomości położonej w Dolsku,

c)     uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomników przyrody w parku dworskim w Wieszczyczynie,

d)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o numerach ewidencyjnych 25/4 i 25/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowieczek oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowo– letniskowej w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/19, 49/20, 49/21, 49/22, 49/23, 49/24, 49/25, 49/26, 49/27, 49/28, 49/29, 49/30, 49/31, 49/32, 49/33;

e)     wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości położonej w Dolsku na czas nieoznaczony,

f)       zawarcia porozumienia o współdziałanie z Powiatem Śremskim w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej.

6.      Interpelacje i wnioski.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk
Opublikowano dnia 19-09-2013 r.