GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: NGO: ogłoszenie


NGO: ogłoszenie

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy Dolsk w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin.

 

 

Do pobrania:

WZÓR OFERTY -  WORD (73 kB) >>>

ZAŁĄCZNIK - WORD(255 kB) >>>
Opublikowano dnia 17-11-2016 r.