GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Szkolenie nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy


Szkolenie nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) - LGD Gościnna Wielkopolska organizuje szkolenie dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców oraz dla potencjalnych wnioskodawców z grup defaworyzowanych, tzn. kobiet i osób w wieku 50+, w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy oraz zasad korzystania z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD Gościnna Wielkopolska.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43.

 

Szkolenie odbędzie się o godzinie 12:00 i o godzinie 16:00.

 

Prosimy o wybranie jednego z terminów i telefoniczne zgłoszenie udziału w biurze LGD: tel. 65 5736300, tel. kom. 607 879 665.

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska

ul. Powstańców Wlkp. 43

63-830 Pępowo

e-mail: biuro@wielkopolskagoscinna.pl

tel. 65- 573 63 00

tel. kom. 607 879 665

 

 

 

 
Opublikowano dnia 06-12-2016 r.