GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: V zebranie ogólne Samorządu Mieszkańców Dolska


V zebranie ogólne Samorządu Mieszkańców Dolska

 

 

 

 

 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1 Statutu Samorządu Mieszkańców Dolska zwołuję V zebranie ogólne Samorządu Mieszkańców Dolska, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 19.00 (środa) w sali widowiskowej w Dolsku, Pl. Wyzwolenia 4.

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie Zebrania Ogólnego Samorządu Mieszkańców Dolska.

2.     Stwierdzenie prawomocności zebrania.

3.     Wybór Przewodniczącego obrad.

4.     Wybór protokólanta.

5.     Wybór komisji skrutacyjnej.

6.     Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

7.     Sprawozdanie Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Dolska z działalności Samorządu Mieszkańców Dolska w 2016 roku.

8.     Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego za rok 2016.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Dolska z działalności Samorządu Mieszkańców Dolska w 2016 roku.

10. Przedstawienie realizacji programu działania i aktualnego wydatkowania przyznanych Samorządowi Mieszkańców Dolska środków finansowych na 2017 rok.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

 

Z UWAGI NA WAŻNOŚĆ OMAWIANYCH SPRAW PROSZĘ

O NIEZAWODNE i PUNKTUALNE PRZYBYCIE

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM

 

 

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW DOLSKA

/-/ PIOTR BUGAŁA
Opublikowano dnia 14-06-2017 r.