GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: OBWIESZCZENIE


OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk

 

w sprawie opracowania: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Dolsk”

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) informuje się, że zostało opracowane i wyłożone do publicznego wglądu opracowanie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Dolsk”.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzone jest z urzędu.

 

Zapoznać się z opracowanym materiałem oraz złożyć wnioski i uwagi można w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, w godzinach urzędowania, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

DOLSK

/-/ HENRYK LITKA
Opublikowano dnia 26-08-2009 r.