Nabór deklaracji ubiegania się o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Nabór deklaracji ubiegania się o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

   W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,  na podstawie uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r., Urząd Miasta i Gminy ogłasza nabór deklaracji ubiegania się o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta i gminy Dolsk.

   Deklaracje będą podstawą do złożenia przez Gminę Dolsk wniosków w programie Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Termin składania deklaracji według załączonego wzoru upływa z dniem 10 marca 2023 roku.

Pliki do pobrania