Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego

   Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Dolsk w roku 2024

   Uwagi i propozycje zmian do przedłożonego projektu uchwały należy składać na formularzu konsultacji dostępnym do pobrania poniżej lub w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk.

Formularz można złożyć w formie elektronicznej na adres: umig@dolsk.pl lub w formie papierowej:

  • w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk w godzinach pracy urzędu 
  • przesłać pocztą na adres urzędu

w terminie do dnia 6 lutego 2024 roku

   W załączeniu projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Dolsk w roku 2024.

Pliki do pobrania