Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu śremskiego w roku 2024

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu śremskiego w roku 2024

   Starosta Śremski informuje o możliwości składania wniosków o wykonanie w roku 2024 usługi usunięcia wyrobów budowlanych zawierających azbest w ramach realizacji kolejnej edycji zadania pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego”.

   Wnioski należy składać w okresie od dnia 20 czerwca 2024 r. do dnia 6 września 2024 r. do Starostwa Powiatowego w Śremie. Planowany termin wykonywania prac związanych z realizacją zadania - do dnia 15 listopada 2024 r.

   Regulamin realizacji zadania w roku 2024, a także formularz wniosku oraz formularze załączników do wniosku dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Śremie: https://www.powiat-srem.pl/...

   Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków pochodzących z dotacji udzielonej Powiatowi Śremskiemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

WAŻNE!
Wniosek nie może dotyczyć udzielenia pomocy w usuwaniu odpadów zawierających azbest, które zostały lub zostaną objęte dofinansowaniem ze środków publicznych w ramach innego programu pomocowego, w tym z możliwości składania wniosku wyłącza się beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, polegającego na wymianie pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub dla środowiska w gospodarstwach rolnych (inwestycje dofinansowywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

 

Ostatnia aktualizacja:
8 lipca 2024 r.

Pliki do pobrania