Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki o nr 44 o pow. 0,0400 ha i działki nr 49 o pow. 0,0223 ha położonych w Mszczyczynie

Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki o nr 44 o pow. 0,0400 ha i działki nr 49 o pow. 0,0223 ha położonych w Mszczyczynie

   Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki o nr 44 o pow. 0,0400 ha i działki nr 49 o pow. 0,0223 ha położonych w Mszczyczynie, zapisanych w księdze wieczystej nr KW PO1M/00024867/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, stanowiące własność Gminy Dolsk na nieruchomość położoną w Mszczyczynie oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 46 o pow. 0,0623 ha, stanowiąca własność osoby fizycznej:

Pliki do pobrania