Zaproszenie na II Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

Zaproszenie na II Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

   Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na II Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 16 maja 2024 roku o godz. 13:30 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego, poprzedzone wręczeniem zaświadczenia o wyborze na radnego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej
 5. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
  2. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  3. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
  4. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  5. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

   Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link: https://esesja.pl/290458.

 

   Transmisje na żywo z obrad Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk, można obejrzeć na kanale live - serwisu YouTube wyszukując: Rada Miasta i Gminy Dolsk, dodatkowo przedstawiamy bezpośredni link do transmisji: https://www.youtube.com/@rmigdolsk/live.

Transmisja live rozpoczyna się zgodnie z wyznaczonym terminem obrad danej Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.