Zaproszenie na III Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

Zaproszenie na III Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

   Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na III Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 29 maja 2024 roku o godz. 16:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2024 r.
  2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2024-2029,
  3. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
  4. w sprawie miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
  5. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich,
  6. zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Dolsk do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie,
  7. zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”,
  8. w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego,
  9. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

   Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link: https://esesja.pl/293913.

 

   Transmisje na żywo z obrad Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk, można obejrzeć na kanale live - serwisu YouTube wyszukując: Rada Miasta i Gminy Dolsk, dodatkowo przedstawiamy bezpośredni link do transmisji: https://www.youtube.com/@rmigdolsk/live.

Transmisja live rozpoczyna się zgodnie z wyznaczonym terminem obrad danej Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.