Zaproszenie na LIV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

Zaproszenie na LIV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

   Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na LIV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 18 maja 2023 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2022.
 6. Rozpatrzenie wniosków Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk o nadanie odznaki pamiątkowej „Za zasługi dla miasta i gminy Dolsk”.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2023 rok,
  2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2023–2029,
  3. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Dolsk instrumentem płatniczym,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie gminne,
  5. w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego,
  6. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Międzychód.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

   Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link: https://esesja.pl/236178.

 

   Transmisje na żywo z obrad Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk, można obejrzeć na kanale live - serwisu YouTube wyszukując: Rada Miasta i Gminy Dolsk, dodatkowo przedstawiamy bezpośredni link do transmisji: https://www.youtube.com/channel/UCdC4xWePe23ifePrBRHljmA/live.

Transmisja live rozpoczyna się zgodnie z wyznaczonym terminem obrad danej Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.