Zbliża się termin płatności podatków lokalnych

Zbliża się termin płatności podatków lokalnych

   Urząd Miasta i Gminy Dolsk informuje, że 15 maja upływa termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

   Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami. Koszt upomnienia to aktualnie kwota 16,00 zł.