INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy Dolsk, informuje, że od dnia 1 lutego 2015 r., do 28 lutego 2015 r., producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na I półrocze 2015 r...

   23-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk wręczył kolejne stypendium sportowe

W dniu 21 stycznia 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk – Pan Henryk Litka na mocy Uchwały Nr L/349/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, wręczył stypendium sportowe...

   21-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
Uczczono 70. rocznicę wyzwolenia Dolska

Dla uczczenia 70. rocznicy wyzwolenia Dolska spod okupacji hitlerowskiej, w dniu 21 stycznia 2015 r. w południe, Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka, w asyście swojego Zastępcy i Skarbnika Gminy...

   21-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
Spotkanie Konwentu

W dniu 21 stycznia 2015 r. w śremskim ratuszu spotkali się szefowie gmin i powiatu na pierwszym w tej kadencji samorządowej posiedzeniu „Konwentu burmistrzów...

   21-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
Halowy Turniej Piłki Nożnej

   20-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
Zaproszenie na IV Sesję

   20-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
NOWY TERMINARZ - 2015

   07-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
Planowane wyłączenia prądu na terenie gminy Dolsk

   15-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
Spotkanie z sołtysami gminy Dolsk

W dniu 16 stycznia 2015 r. w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk odbyło się spotkanie Burmistrza z sołtysami gminy Dolsk. W spotkaniu wzięły udział także Pani Liliana Lenarczyk-Żurczak - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk...

   19-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
KOMUNIKAT

UWAGA! WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, ZARZĄDCY I ICH UŻYTKOWNICY PRZYPOMINA SIĘ o obowiązku aktualizacji danych dotyczących wyrobów zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania...

   16-01-2015 r.  Czytaj więcej...   
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - UMiG Dolsk              Kontakt: umig@dolsk.pl