Ludność w Gminie Dolsk w 2023 roku

Ludność w Gminie Dolsk w 2023 roku

   W roku 2023 na terenie Gminy Dolsk zameldowanych było łącznie 5 838 stałych mieszkańców, z czego najwięcej - 1 540 - w mieście Dolsk (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.). Całkowita liczba mieszkańców w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 8 osób.

   W 2023 roku urodziło się 41 nowych mieszkańców Gminy Dolsk, w tym 20 dziewczynek i 21 chłopców, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dolsku zarejestrowano 43 małżeństwa, z czego 20 były to śluby cywilne, a 23 - śluby konkordatowe, zmarło 46 mieszkańców Gminy Dolsk - w USC w Dolsku zostało zarejestrowanych 31 zgonów.

 

Pliki do pobrania