Maria Skarbek - niezwykła kobieta z Ostrowieczna

   Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk, Barbara Skarbek, sołectwo Ostrowieczno oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku serdecznie zapraszają na spotkanie historyczne pt.: „Maria Skarbek – niezwykła kobieta z Ostrowieczna”, które odbędzie się w dniu 6 lipca 2024 r. Początek o godzinie 15:00 w Ostrowiecznie przy starej szkole (63-140 Dolsk, Ostrowieczno 4).

   Maria Skarbkowa (Skarbek) – (1907-1992) nowatorska nauczycielka (Śrem i Ostrowieczno), członkini Rady Hufca ZHP w Śremie i twórczyni drużyny harcerskiej, podczas II wojny światowej prowadziła tajne nauczanie w Śremie, podrabiała niemieckie dokumenty, powielała i kolportowała gazetkę „Orzeł Biały”, szpiegowała, organizowała pieniądze na cele bojowe organizacji itp. Po wojnie działała na kanwie szkoły, utworzyła między innymi drużynę hokejową i uczyła dzieci jeździć na łyżwach. Założyła w Ostrowiecznie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Ludowe Zespoły Sportowe. Popularyzowała czytelnictwo wśród społeczności wiejskiej, a za jej sprawą otwarto we wsi Ostrowieczno punkt biblioteczny. Organizowała również książki i dystrybuowała je po domach mieszkańców. Uczyła muzyki, a także założyła zespół artystyczny, potem również recytatorski i chóralny.

Kontakt i zapisy:
http://unia.srem.com.pl/...

Maria Skarbek - niezwykła kobieta z Ostrowieczna - plakat