Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

   Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk informuje o terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (II etap) do publicznych przedszkoli, punktu przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

   Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 określa Zarządzenie Nr 1/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Dolsk >>> pobierz Zarządzenie (plik PDF)

   Przypominamy, że dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (tj. od 23 – 29 lutego 2024 r.) deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Kryteria rekrutacji:

  • do przedszkoli i punktu przedszkolnego

określa Uchwała Nr XXXV/235/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Dolsk (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 8450) >>> pobierz Uchwałę (plik PDF)

  • do klas pierwszych szkół podstawowych

określa Uchwała Nr XXVIII/183/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dolsk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2221) >>> pobierz Uchwałę (plik PDF)