Stypendia sportowe oraz nagrody rzeczowe, pieniężne i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe

Stypendia sportowe oraz nagrody rzeczowe, pieniężne i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe

   Przypominamy, że 7 czerwca 2024 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcia sportowe uzyskane od 1 grudnia 2023 r. do 31 maja 2024 r.

   Zgodnie Uchwałą Nr XLVII/299/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie określania zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród rzeczowych, pieniężnych i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe z dnia 23 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 6122 oraz z 2024 r. poz. 3309) zapraszamy również do składania wniosków o przyznanie nagród rzeczowych, pieniężnych i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe. 

Ważne!
Nagroda może być przyznana niezależnie od otrzymywania stypendium sportowego. 

Pliki do pobrania