Prezentacja projektów remontu ulicy Garncarskiej oraz przebudowy nawierzchni ulic Lipowej, Topolowej i Ogrodowej

   W środę 12 czerwca 2024 r. o godz. 15:00 zapraszamy mieszkańców, a w szczególności zainteresowanych projektami remontu ulicy Garncarskiej w Dolsku oraz przebudowy nawierzchni ulic Lipowej, Topolowej i Ogrodowej w Dolsku. Spotkanie, którego celem jest prezentacja i omówienie projektów odbędzie się w sali widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy.

Prezentacja projektów remontu ulicy Garncarskiej - zdjęcie mapy