Zaproszenie na I Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

Zaproszenie na I Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

  Na podstawie Postanowienia Nr 333/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2024 roku w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zapraszam na I Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 6 maja 2024 roku o godz. 12:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych poprzedzone wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza poprzedzone wręczeniem zaświadczenia o wyborze.
  4. Stwierdzenie kworum.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady.
  7. Uchwalenie dalszego porządku obrad.
  8. Zakończenie sesji Rady.

Sekretarz          
Miasta i Gminy Dolsk  

/-/ mgr Mirella Godawa

 

   Transmisje na żywo z obrad Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk, można obejrzeć na kanale live - serwisu YouTube wyszukując: Rada Miasta i Gminy Dolsk, dodatkowo przedstawiamy bezpośredni link do transmisji: https://www.youtube.com/@rmigdolsk/live.

Transmisja live rozpoczyna się zgodnie z wyznaczonym terminem obrad danej Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.