ZWIERZowa Akcja Kastracja 2024

ZWIERZowa Akcja Kastracja 2024

   W okresie od 8 maja do 30 listopada 2024 r. mieszkańcy gminy Dolsk mogą składać wnioski na wykonanie bezpłatnego zabiegu kastracji bądź sterylizacji psów i kotów.

   Gmina Dolsk we współpracy z ZWIERZ Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt, z siedzibą w Bieruniu, (https://fundacjazwierz.org) podjęły się realizacji projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja mającego na celu upowszechnienie przeprowadzenia zabiegów sterylizacji/kastracji u zwierząt właścicielskich – psów i kotów oraz kotów wolno żyjących. 

   Do końca trwania akcji (lub wyczerpania środków finansowych) każdy mieszkaniec gminy Dolsk może zgłosić się ze swoim psem lub kotem na zabieg kastracji lub sterylizacji.

   Aby wziąć udział w ZWIERZowej Akcji Kastracji wystarczy wypełnić wniosek dostępny do pobrania poniżej i złożyć go w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk biuro nr 16 w godzinach pracy Urzędu.

   Po rozpatrzeniu wniosku Mieszkaniec otrzyma skierowanie na zabieg, który wykonywany będzie w Gabinecie Weterynaryjnym Duowet, ul. Garncarska 15 A, 63-140 Dolsk. Ilość zabiegów jest ograniczona, a decydować będzie kolejność zgłoszeń.

   W ramach realizacji planu każdy pies poddany zabiegowi kastracji/sterylizacji zostanie trwale oznakowany przez wszczepienie mikroczipa oraz wpisanie przez zakład wykonujący zabieg, do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych Safe-Animal. 

   Jest to wymóg konieczny aby wziąć udział w akcji.

   Mieszkańcy posiadający więcej niż jedno zwierzę domowe (psa, kota), mogą w bieżącym roku budżetowym uzyskać dofinansowanie maksymalnie na kastrację/sterylizację jednego psa lub kota. Z możliwości wykonania zabiegów finansowanych przez Gminę Dolsk wyłączone są zwierzęta utrzymywane przez właścicieli w ramach zorganizowanej hodowli, prowadzonej w celach zarobkowych.

   Więcej informacji na temat akcji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk biuro nr 16 lub pod numerem tel. 61 28 25 001 wew. 41.

Pliki do pobrania

ZWIERZowa Akcja Kastracja 2024 - plakat