Ogłoszenie o zamówieniu (roboty budowlane) - „Remont sali widowiskowej w Dolsku”

Ogłoszenie o zamówieniu (roboty budowlane) - „Remont sali widowiskowej w Dolsku”

  Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza przetarg nieograniczony (roboty budowlane) na: „Remont sali widowiskowej w Dolsku”.

Link do platformy eZamawiającego: https://gminadolsk.ezamawiajacy.pl