Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na rok 2024

Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na rok 2024

   Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, zgodnie z treścią Uchwały Nr XIII/94/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dolsk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz uchwały Nr XIV/105/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dolsk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na realizację projektu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2024.

   O udzielenie dotacji może ubiegać się podmiot, o którym mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1599 ze zm.), nie należący do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie gminy Dolsk prowadzi działalność sportową.

   Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2023 roku.

   Wnioski według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dolsk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk w godzinach pracy urzędu.

Pliki do pobrania